Наиболее употребительные слова адыгейского языка

В данном разделе представлены три тысячи слов адыгейского языка, наиболее часто используемых в речи. Слова сгруппированы по первой букве.

гъу...

гъу, бы нора
гъуанэ́, чӀыпӀэ́ къогъу́ дыра
гъуаплъэ́ медный
гъуаплъэ́ медь
гъубдж вторник
гъукӀэ́ кузнец
гъумы́ беременная
гъуна́пкъ межа
гъуна́пкъ граница
гъунапкъэ́ шӀын межевать
гъундж зеркало
гъунэ́, цакӀэ́, чӀыпӀэ́, хэгъэ́гу край
гъунэгъу сосед
гъунэнчъэ́ безграничный
гъунэпкъэ́ бэщ веха
гъурз якорь
гъусэ́, гъого́гъу попутчик
гъучӀ лом лом (орудие)
гъу́чӀ паӀу каска
гъучӀы́, къэнджа́л, тенэ́ч железо
гъучӀы́, пытэ́ железный
гъучӀыӀу́н гвоздь
гъушъын, чъэпхъун сохнуть
гъушъэ, чъэпхъыгъэ сухой
Go Up