Наиболее употребительные слова адыгейского языка

В данном разделе представлены три тысячи слов адыгейского языка, наиболее часто используемых в речи. Слова сгруппированы по первой букве.

цӀ...

цӀы́кӀу маленький
цӀыкӀу́ дэд карлик
цӀы́кӀу дэд, жъгъэ́й дэд мельчайший
цӀыкӀу-шъо́кӀу мелюзга
цӀынэ́ мокрый
цӀынэ, шынэ сырой
цӀыргъущ сургуч
цӀырхъы́ редкий
цӀыф куп зэкъо́т когорта
цӀыф къогъу худощавый
цӀыф мыгъа́с дикарь
цӀыф чъэр, спо́ртым пылъ бегун
цӀыфхэ́р люди
цӀыфхэр зэрысым елбэтэу ипщын эвакуировать
цӀыфы человек
цӀыфы́ личность
цӀыфы́ лъэпкъыбэ́ хъурэ́ многонациональный
цӀыфыбэ́ зыхэ́т многолюдный
цӀыфыбэ́ зыхэ́т массовый
цӀыфыбэ́ щыӀэ́у людно
цӀыфыгъэ́ хэлъэ́у благородно
цӀыфыгъэнчъэ́у бесчеловечно
цӀыфы́шх людоед
цӀыцӀы́н измять
цӀыцӀы́н комкать
цӀыцӀы́н, укӀытэ́н мяться
цӀэ, цӀэры́Ӏу имя
цӀэпа́пкӀ местоимение
цӀэрыӀо́ дэд знаменитый
Go Up