Наиболее употребительные слова адыгейского языка

В данном разделе представлены три тысячи слов адыгейского языка, наиболее часто используемых в речи. Слова сгруппированы по первой букве.

хь...

хьадагъэ́ похороны
хьаджы́гъ мука
хьаджыгъэ́ молотый
хьаджы́н, убы́н молоть
хьадэ́ мертвец
хьажъущыр щенок
хьаза́б пщэчы́н мытариться
хьакугъэ́плъ истопник
хьакъу макъ лай
хьакъу́н лаять
хьакӀустэ́л наперсток
хьакӀэ́ гость
хьакӀэ-къокӀэ (зекӀуакӀ) хищный
хьакӀэ́щ гостиная
хьалыгъу хлеб
хьалы́гъу цакӀ горбушка
хьалыгъущы́хь калач
хьалыжъожъы́й вареники
хьалэл щедрый
хьалэ́л, гукӀэ́гъу зыхэлъ добрый
хьалэлэ́у добросовестно
хьалэлэ́у задушевно
хьалэ́ч хъуны́р крах
хьампӀыра́шъу бабочка
хьамцӀый жито
хьантӀа́ркъу лягушка
хьапкӀэкӀэ́ галопом
хьаплъы́ коричневый
хьапс тюремный
хьапс тюрьма
хьапс, къины́гъу, хьэза́б каторга
хьарамы́н, нэепсые́н жадничать
хьарзэ́ (къаз лъэпкъ) лебедь
хьары́пӀ лепешка
хьары́ф буква
хьасэбэ́къу борозда
хьаты́р безвозмездный
хьатырэ́у безвозмездно
хьатырэ́у даром
хьацэ́ клык
хьацӀэ-пӀа́цӀ насекомое
хьацӀэ-пӀэцӀэ́ цӀы́кӀу букашка
хьашхъурэ́Ӏу бешеный
хьиса́п арифметика
хьиса́п математика
хьылъагъ тягость
хьылъагъ тяжесть
хьылъэ́ ноша
хьылъэу, къинэу тяжело
хьын нести
хьын, гъэбылъы́н деть
хьын, нэгъэсы́н донести
хьэ собака
хьэ ячмень
хьэдэгъэсты́пӀ крематорий
хьэза́б мука
хьэзабы́м хэгъэты́н мучить
хьэкӀапӀэ́, хьакӀэ́щ гостиница
хьэкӀэ-къокӀа́гъ дикость
хьэлабгъу лещ (рыба)
хьэлау халва
хьэмба́р амбар
хьэпсэ къэрэгъул тюремщик
хьэ́хъу кобель
хьэщ конура
Go Up