Наиболее употребительные слова адыгейского языка

В данном разделе представлены три тысячи слов адыгейского языка, наиболее часто используемых в речи. Слова сгруппированы по первой букве.

а...

абазэхэ́р абазинцы
абдзахэхэ́р абадзехи (адыгская этническая группа)
абхазы́бз абхазский язык
абхъазхэ́р абхазы
абэза́бз абазинский язык
а́вгуст шышъхьэ́Ӏу август
агъашӀорэ́р, шӀу алъэгъурэ́р любимец
аджархэ́р аджарцы
аджары́бз аджарский язык
адыгабзэ́ адыгейский язык
адыгабзэхэ́р адыгские языки
адыга́гъ адыгство (совокупность принципов и норм адыгской этики: человечность, чуткость, благовоспитанность, честность, скромность, гостеприимство, благородство)
адыгэхэ́р адыгейцы
адыгэхэ́р адыги
азербайджаны́бз азербайджанский язык
азеребайджанхэ́р азербайджанцы
азыфагу среди
азыфа́гу между
азэнэджа́пӀ минарет
аккуратна́гъ, ӀэпкӀэ́-лъэпкӀа́гъ аккуратность
акуше́р, мамы́ку акушер
акъы́л рассудок
акъыл ум
акъылы́гъ, Ӏушны́гъ мудрость
акъылышӀо́у, Ӏушэ́у мудро
акъылы́шӀу мудрец
акъылы́шӀу мыслитель
акъылышӀуа́гъ интеллект
албанхэ́р албанцы
албаны́бз албанский язык
алфави́т азбука
алырэ́гъу ковер
амал возможность
амал, гугъапӀ шанс
америка́нцэхэр американцы
амылкъа́н (шэкӀ лъэпкъ) бязь
амылъэгъугъэ экзотический
амышӀ, амылъэгъугъ экзотика
ана́хь ин дэдэ́ наибольший
ана́хь макӀэ́р минимум
анахь макӀэ́у наименее
ана́хь, анахьыбэ́у наиболее
анахьыбэ́ дэдэ́р максимум
анахьы́шӀу дэдэ́ наилучший
английска́бз, инджылызы́бз английский язык
англича́нхэр, инджылы́зхэр англичане
апч стекло
апшъэрэ́ еджа́пӀ институт
апэрэ́ первый
апэрэ́ маф первый день
апэрэ́у впервые
ар, ащ, ежь он
арабы́бз арабский язык
аргъо́й комар
ари, джащ фэдэу также
аркъ водка
а́рмие, дзэ армия
армэ́у лодырь
армэ́у, мыпсэу-мыла́жь бездельник
армэу́н лодырничать
архъуа́жъ крокодил
ары да
арымэ́ если
ары́шъ итак
арэ́п, адэ́ разве
асланы́бз львица
аслъа́н лев
атакъэ́ петух
ау но
аужыпкъэ́м наконец
аужырэ́ (илъэс) последний (год)
аужырэ́, агъунэрэ́ конечный
афганхэ́р афганцы
афганы́бз афганский язык
а́фрикэм щыпсэухэрэ́р африканцы
ахъщ деньги
ахъщ, ахъщэ́ жъгъэ́й монета
ахъща́б, мылъку́шху куш
ахъща́лъ кошелек
ахъща́лъ бумажник
ахэ́р, мохэ́р они
ачъэ́ козел
ашхырэ́ къолэбзы́у Ӏэлхэ́р дичь
ашхырэ, пшхы хъущт съедобный
ашъо́ кольчуга
ашъы́у ну
ащ къыхэкӀыкӀэ́, ащ фэшӀыкӀэ́ поэтому
ащ нэмы́кӀ, нэмыкӀэ́у, фэшъхьафэ́у кроме
ащырэ́ дойная
Go Up